Η Ομάδα Ασφαλείας μας, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών Ψηφιακής Εγκληματολογίας, καλύπτοντας όλες τις ψηφιακές συσκευές.

 

Παρέχουμε ολοκληρωμένες και πιστοποιημένες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης των αναλυμένων ψηφιακών δεδομένων, για να χρησιμοποιηθούν ως πειστήρια/αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές υποθέσεις, αστικές διαφορές, παραβιάσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να αντιμετωπίζετε στην εταιρεία σας ή στα δικαστήρια.

Η Εγκληματολογία Υπολογιστή είναι η πρακτική της συλλογής, ανάλυσης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα ψηφιακά δεδομένα του με τρόπο που να είναι νομικά αποδεκτός.

Η πρακτική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανίχνευση και την πρόληψη του εγκλήματος και επί οποιασδήποτε διαφοράς όταν υπάρχουν στοιχεία που αποθηκεύονται ψηφιακά.

Η Εγκληματολογία Υπολογιστή ακολουθεί μια παρόμοια διαδικασία με άλλες εγκληματολογικές επιστήμες, και παράγει απόδειξη του εγκλήματος που διαπράχθηκε και κατηγορηματικά το συνδέει με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εμπλέκονται.

 

Η Εγκληματολογία Δικτύων περιλαμβάνει την απόκτηση και ανάλυση των συμβάντων του δικτύου, για να ανακαλύψει την πηγή τυχόν επιθέσεων ασφαλείας ή άλλων σχετικών περιστατικών.

 

Μπορεί να περιγραφεί ως ένας υποκλάδος της Ψηφιακής Εγκληματολογίας, ο οποίος σχετίζεται με την παρακολούθηση και ανάλυση της κίνησης στο δίκτυο υπολογιστών για τους σκοπούς της συλλογής πληροφορίας, σχετικής με νομικά αποδεικτικά στοιχεία ή για την ανίχνευση εισβολής. Η Εγκληματολογία Δικτύων ασχολείται με "πτητική" (volatile) και δυναμική πληροφορία.

 

Τα δεδομένα που φυλάσσονται σε κινητά τηλέφωνα είναι συχνά το κλειδί για την επίλυση ενός εγκλήματος. Η Εγκληματολογία Κινητών (Mobile Device Forensics - MF) είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο, το οποίο αποτελείται από τεχνικές που εφαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα των υπολογιστικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων και των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης (GPS).

Η ομάδα της Digital Investigations αναλύει όλα τα δεδομένα των κινητών γρήγορα και με ακεραιότητα, χρησιμοποιώντας εργαλεία και εφαρμογές τελευταίας τεχνολογίας για να σας παρέχει τα αναγκαία στοιχεία στο συντομότερο χρονικό διάστημα, μια και ο χρόνος είναι πολύτιμος κατά την διάρκεια των ερευνών.