Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus


Δρ. Melinda Tan, Πρύτανης του UCLan Cyprus & κος Γεώργιος Παγκός, Mnorel Ltd CEO

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και η Εταιρεία Mnorel Ltd την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Πύλα, Λάρνακας. Σκοπός του μνημονίου είναι να παρέχει το πλαίσιο για συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus και της εταιρείας Mnorel στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της εφαρμοσμένης εμπειρίας.


Το Μνημόνιο περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών και υπηρεσιών, την από κοινού έρευνα, την εγκαθίδρυση συλλογικών ερευνητικών προτάσεων, την συνδιοργάνωση προωθητικών ενεργειών, την παροχή ευκαιριών για πρακτική άσκηση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus και την προσφορά ειδικών παροχών στους υπαλλήλους της Εταιρείας Mnorel.Δρ. Melinda Tan, Πρύτανης του UCLan Cyprus & κος Γεώργιος Παγκός, Mnorel Ltd CEO

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus υπόγραψε η Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Δρ. Melinda Tan, σημειώνοντας ότι «είναι τιμή για το Πανεπιστήμιο να έχει τέτοιου είδους συνεργασία με μια εταιρεία όπως η Mnorel, ενώ προσβλέπουμε σε μια καρποφόρα και επιτυχή συνεργασία, που θα αποβλέπει στην εδραίωση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.» Από πλευράς της Εταιρείας Mnorel Ltd υπέγραψε ο CEO κος Γεώργιος Παγκός, λέγοντας ότι «Η παρούσα συμφωνία επισημοποιεί και διευρύνει την υπάρχουσα συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, καθώς οι ευκαιρίες ενασχόλησης σε επίπεδο πρακτικής άσκησης έχουν ήδη αρχίσει για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus.»
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
Αρχείο
Ακολουθήστε μας
  • LinkedIn Social Icon