Παρουσίαση της Mnorel στο "Employability and Internship Month" του UCLan Cyprus


Η Mnorel συμμετείχε στην διοργάνωση "Employability and Internship Month" του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Η εκδήλωση του UCLan κατάφερε να φέρει σε άμεση επαφή τους φοιτητές της σχολής με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Ο βασικός σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των φοιτητών για τις διαθέσιμες επαγγελματικές κατευθύνσεις μετά από την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αλλά και για τις δυνατότητες εκτέλεσης της πρακτικής τους σε κάποια Κυπριακή εταιρεία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2017.


Ο κος Γεώργιος Παγκός, Mnorel CEO, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα πεδία δραστηριότητας της Mnorel Ltd και να απαντήσει σε ερωτήσεις φοιτητών για τις υπηρεσίες της εταιρείας μας ως προς το Ethical Hacking, την Ψηφιακή Εγκληματολογία και τις Υπηρεσίες Ασφάλειας Πληροφορικών Συστημάτων.

UCLan Cyprus campus

Έδωσε κατευθυντήριες γραμμές σε όσους από τους φοιτητές σκέφτονται να ακολουθήσουν τον τομέα της Ασφάλειας Πληροφορικών Συστημάτων είτε στο Penetration Testing ή στο πεδίο της Ψηφιακής Εγκληματολογίας.


Παρατέθηκαν πληροφορίες για τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις που παρέχονται από τις κορυφαίες εταιρείες αυτών των πεδίων, και για την διαδρομή που κάποιος πρέπει να ακολουθήσει ως την απόκτηση των πιστοποιήσεων αυτών.


Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με πραγματικές, προσωπικές συνεντεύξεις φοιτητών και ικανοποιήθηκαν δύο στόχοι:


Οι φοιτητές,

  • αξιολογήθηκαν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας ως μελλοντικοί εργαζόμενοι της Mnorel Ltd, και

  • ενημερώθηκαν λεπτομερώς για τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας μας


Στις συνεντεύξεις δόθηκε σημαντική έμφαση στις εξαντλητικές απαιτήσεις της ενασχόλησης με το Penetration Testing, τομέα που ενδιέφερε και τους περισσότερους φοιτητές.


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
Αρχείο
Ακολουθήστε μας
  • LinkedIn Social Icon